Imena matematičnih (in drugih) revij

V poročilu IMFM se v bibliografskih podatkih uporabljajo okrajšana imena revij. Pri tem se prednostno uporabljajo okrajšave
iz Mathematical Reviews (MR) Database. Najdete jih lahko v Excel datoteki, kjer je iskanje enostavno in hitro: s klikom na
filter v celici A1 izberete prvi dve črki kratkega imena revije in iz tretjega stolpca tabele pridobite vrednost parametra REVIJA
za ukaza \sprejetoRevija oziroma \objavljenoRevija .

Vkolikor neke revije ni med revijami, ki jih pokriva MR, uporabimo okrajšavo iz Zentralblatt MATH Journals
and Serials Database
, ki jo lahko najdemo tukaj.

Za revije z drugih področij znanosti poskusimo okrajšano ime najti v ISI Journal Abbreviations Index.

Če res ne gre drugače, uporabimo lastno presojo. Nekaj primerov:

V razdelku D (uredništva) navajamo polna imena revij.